Oeganda is begonnen met het terugtrekken van troepen uit de Centraal-Afrikaanse Republiek. De militairen maakten daar jacht op krijgsheer Joseph Kony, die nog steeds voortvluchtig is. 

Toch is de missie van de troepen volbracht, meldde het Oegandese leger woensdag.

Kony en zijn Verzetsleger van de Heer (LRA) zaaiden jarenlang dood en verderf in meerdere Afrikaanse landen. Oeganda voerde regionale strijdkrachten aan in de strijd tegen de LRA, maar die slag zou inmiddels bijna gewonnen zijn. De strijdgroep van Kony zou nog maar zo'n honderd strijders tellen.

De Oegandese strijdkrachten stellen dat de LRA ernstig verzwakt is. Het besluit om militairen terug te trekken zou zijn ingegeven door ,,het besef dat de missie om de LRA te neutraliseren met succes is volbracht''. Het Oost-Afrikaanse land had zo'n 2500 militairen vrijgemaakt om de opstandelingen te bestrijden.

Mensenrechtenorganisatie Invisible Children vroeg in 2012 aandacht voor de misdaden van Kony. De korte film Kony 2012 werd vele miljoenen keren bekeken op internet.