Amnesty International heeft vorig jaar in de hele wereld 1031 executies geteld na een veroordeling tot de doodstraf, ongeveer een derde minder dan in 2015. Er werden wel aanzienlijk meer doodvonnissen uitgesproken, 3117 vergeleken met 1998.

Bijna 90 procent van de executies had plaats in Iran (567), Saudi-Arabië (154), Irak (88) en Pakistan (87). Niet meegeteld zijn terechtstellingen in China, die Amnesty op enkele duizenden schat. De Chinese overheid beschouwt de doodstraf als staatsgeheim.

Voor het eerst sinds 2006 staan de Verenigde Staten niet meer bij de bovenste vijf landen met de meeste executies. Door problemen met het verkrijgen van de benodigde chemische middelen daalde het aantal executies in 2016 tot twintig.

Maar er werden ook nog maar dertig mensen ter dood veroordeeld. Dit aantal was sinds 1977 niet meer zo laag. In het midden van de jaren negentig werden nog meer dan driehonderd doodvonnissen geveld.

De stijging van het aantal uitgesproken doodvonnissen in de wereld is terug te voeren op enkele Afrikaanse landen: in Nigeria verdrievoudigde dit aantal, maar ook in Kameroen, Zambia en Somalië werden meer mensen ter dood veroordeeld.

Twee landen schaften in 2016 de doodstraf af: Nauru in de Stille Zuidzee en Benin in West-Afrika. Het aantal landen waar de doodstraf geheel is afgeschaft, steeg hiermee tot 141.