Zeventien Amerikaanse staten gaan het klimaatbesluit van Donald Trump aanvechten.

De Amerikaanse president tekende vorige week een decreet waarmee een groot aantal van de klimaatregels die zijn voorganger Barack Obama invoerde, wordt teruggedraaid.

De coalitie van staten, onder leiding van de staat New York, zegt dat de Amerikaanse regering een wettelijke plicht heeft om de uitstoot van broeikasgassen terug te brengen, omdat die voor wereldwijde klimaatverandering zorgen.

"De wet is duidelijk: de Environmental Protection Agency (EPA) moet de CO2-uitstoot door elektriciteitscentrales reduceren", stelt de openbaar aanklager Eric Schneiderman van New York.

Trump annuleert Obama's klimaatregels middels decreet
55
Trump annuleert Obama's klimaatregels middels decreet

Ontmantelen

Schneiderman baseert zich op het 'Clean Power Plan' van Obama. Dit plan verplichtte staten om uitstoot van energiecentrales te verminderen en was één van de belangrijkste maatregels om de doelen van het klimaatakkoord van Parijs te halen. Het hoofddoel van het decreet van Trump is om het 'Clean Power Plan' te ontmantelen.

Trump kondigde bij het tekenen van het nieuwe decreet, genaamd 'Energy Independence', aan een einde te maken aan wat hij noemt "de oorlog tegen de kolen". Trump wil met het besluit tegemoet komen aan de olie- en kolenindustrie.

Bevriezen

In februari 2016 kreeg Obama een tegenslag te verwerken toen het Amerikaanse hooggerechtshof besloot om het milieuplan te bevriezen, nadat tientallen staten en bedrijven naar de rechter waren gestapt. Zij vreesden grote economische schade als het plan zou worden uitgevoerd.

Het besluit van het hooggerechtshof betekende niet dat het nieuwe beleid helemaal van de baan is, maar dat de regels pas kunnen worden ingevoerd als de juridische strijd achter de rug is.

Trump gaf met zijn decreet de Amerikaanse milieudienst EPA de opdracht om Obama's plan "op te schorten, te ontbinden of te herzien". De EPA diende hierop een verzoek in bij het Hof van Beroep om de lopende juridische procedures rond het Clean Power Plan te vertragen.

Rijp

De door New York geleide coalitie heeft de rechter woensdag gevraagd om dit verzoek van EPA af te wijzen. Volgens de staten is de zaak "rijp voor besluitvorming" en kan de EPA op deze manier niet voorkomen dat de rechtbank de zaak herziet.

De andere staten die het milieubesluit van Trump gaan aanvechten zijn Californië, Connecticut, Delaware, Hawaï, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, New Mexico, Oregon, Rhode Island, Vermont, Virginia en Washington.

Natuurbeschermingsorganisaties kondigden eerder al aan het nieuwe decreet te gaan aanvechten.