China heeft nieuwe restricties ingevoerd tegen de etnische bevolking Oeigoeren. Een van de maatregelen is dat Oeigoeren voortaan geen "abnormaal" lange baard meer mogen dragen.

Daarnaast verbiedt China de bevolking van de westelijke regio Xinjiang om gesluierd in het openbaar te verschijnen, meldt BBC. China neemt de maatregelen naar eigen zeggen om islamitisch extremisme tegen te gaan.

Volgens persbureau Reuters wordt het voor de Oeigoeren ook verboden om kinderen naar overheidsscholen te sturen. Daarnaast is het niet langer toegestaan om enkel te trouwen via religieuze procedures en het opzettelijk vernielen van officiële documenten.

De nieuwe regels voor Oeigoeren werden deze week door het regionale bestuur goedgekeurd en gaan in op 1 april. 

Onderdrukking

Mensenrechtenorganisaties zeggen dat de maatregelen onderdrukkend werken. Juist deze verboden leiden ertoe dat mensen extremistische gedachten krijgen, aldus de organisaties.

Ongeveer 45 procent van alle inwoners van het autonome Xinjiang behoort tot de Oeigoeren. De etnische minderheid stelt dat ze al jaren onderwerp zijn van discriminatie. De Oeigoeren zijn vaak in het nieuws vanwege bloedige aanslagen.

Afscheiden

Sommige Oeigoeren willen zich afscheiden van China, maar Peking heeft protesten hiervoor altijd hard neergeslagen. De Chinese regering wijst bij aanslagen vaak richting de Oeigoeren en islamitische extremisten.

De islamitische Oeigoeren hebben hun eigen taal, die lijkt op het Turks. De groep noemt Xinjiang ook wel Oost-Turkestan.

Experts stellen al jaren dat de Chinese overheid probeert om de cultuur van de Oeigoeren te marginaliseren. Steeds meer Han-Chinezen komen naar Xinjiang toe, mede dankzij Peking. Onder veel Oeigoeren is onvrede over de groeiende ongelijkheid.