President Donald Trump van de Verenigde Staten heeft dinsdag een decreet ondertekend waarmee een groot aantal van de klimaatmaatregels die zijn voorganger Barack Obama invoerde, wordt teruggedraaid.

Trump kondigde aan een einde te maken aan wat hij noemt "de oorlog tegen de kolen". Met het nieuwe decreet, genaamd 'Energy Independence', wil Trump tegemoet komen aan de olie- en kolenindustrie.

"Met het decreet van vandaag neem ik historische stappen om de restricties op Amerikaanse energie op te heffen. Overheidsinmenging wordt verminderd en regels die de groei van banen in de weg staan worden geannuleerd", aldus de president.

Het hoofddoel van het decreet is het ontmantelen van het 'Clean Power Plan' van Obama. Dit plan verplichtte staten om uitstoot van energiecentrales te verminderen en was één van de belangrijkste maatregels om de doelen van het klimaatakkoord van Parijs te halen.

Ook wordt het verbod om staatsgrond te verhuren voor kolenwinning geschrapt. Natuurbeschermingsorganisaties hebben aangegeven het nieuwe decreet te gaan aanvechten.

Trump annuleert Obama's klimaatregels middels decreet
55
Trump annuleert Obama's klimaatregels middels decreet

'Zeer zorgelijk'

Staatssecretaris Sharon Dijksma (Milieu) noemt het "zeer zorgelijk" dat de Verenigde Staten lijken terug te grijpen op een "verslaving" aan fossiele brandstoffen. In een interview met NRC Handelsblad kondigt Dijksma (PvdA) aan dat Nederland in de VS een conferentie wil organiseren onder de naam Climate First. Volgens de krant wil Nederland op die manier invloed uitoefenen op het klimaatbeleid in de VS.

Volgens Dijksma kunnen de Amerikaanse staten "gelukkig" zelf veel maatregelen en wetgeving zelfstandig doorzetten om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. "Daar moeten we ons aan vasthouden en samenwerking zoeken", aldus Dijksma.

Ze stelt dat er wereldwijd grote politieke wil is om klimaatverandering tegen te gaan. "Dat is niet meer te stoppen, al is dit een onmiskenbare tegenslag."