Het aantal 'hatecrimes' in negen grote Amerikaanse steden is in 2016 met 20 procent toegenomen. Volgens de onderzoekers is dit mede te danken aan de harde toon van de presidentscampagne.

President Donald Trump deed tijdens zijn campagne veel harde of negatieve uitspraken over moslims, Mexicanen, vrouwen en homoseksuelen.

Ook is de toename te verklaren door het feit dat steeds meer slachtoffers melding maken van incidenten, stellen de onderzoekers. Toch zijn deze cijfers volgens de onderzoekers slechts het topje van de ijsberg, omdat veel slachtoffers na een aanval niet naar de politie gaan.

De cijfers van 2016 vormen een breuk met de trend van de afgelopen jaren, waarin de cijfers van het aantal 'hatecrimes' structureel daalden.

Joodse buurtcentra

De grootste stijging van het aantal misdrijven waarin discriminatie of vooroordelen over huidskleur of religie een rol speelde, was waar te nemen na 8 november, de dag waarop Donald Trump werd verkozen tot president. In deze trend passen ook de vele tientallen bommeldingen bij joodse buurtcentra de afgelopen twee maanden.

De cijfers zijn verzameld door het Center for the Study of Hate and Extremism van de California State University. De gegevens zijn verzameld op basis van cijfers die de politiekorpsen van negen grote steden hebben verstrekt.

New York

New York spant de kroon met in totaal 380 hatecrimes in 2016. Dit is een kwart meer dan in het jaar daarvoor. Veel incidenten in New York waren gericht tegen joodse slachtoffers. Behalve joden waren moslims en lhbt het slachtoffer van aanvallen en geweld.

Washington kende een stijging van maar liefst 62 procent; hier vonden vorige jaar 107 incidenten plaats waarbij vooroordelen en discriminatie een rol speelden.