China heeft al meer dan 20.000 vluchtelingen uit Myanmar opgevangen. Zij zijn de grens overgestoken uit angst voor de bittere strijd tussen rebellengroeperingen en regeringstroepen. 

Deze week vielen er in Laukkai dertig doden door een aanval van etnisch Chinese opstandelingen op doelen van politie, leger en overheid. Peking is verontrust door de situatie en heeft de strijdende partijen opgeroepen tot een staakt-het-vuren.

De woordvoerder van Buitenlandse Zaken zei donderdag dat China humanitaire hulp zal verlenen en er alles aan zal doen rust en vrede te brengen in het grensgebied.

De aanhoudende conflicten vormen een bedreiging voor het leiderschap van Aung San Suu Kyi, die het verenigen van de minderheden in Myanmar als een van haar belangrijkste opdrachten ziet.