De Amerikaanse staat Hawaï gaat het nieuwe door Donald Trump ingestelde inreisverbod in de Verenigde Staten aanvechten. ​De staat wil woensdag via de rechtbank afdwingen dat het besluit tijdelijk wordt opgeschort.

"Voor de duidelijkheid, het nieuwe decreet omvat minder mensen dan het oude", zegt een van de advocaten tegenover CNN. Maar volgens hem heeft het nieuwe verbod dezelfde "constitutionele en statutaire tekortkomingen".

Beide partijen hebben de federale rechter gevraagd vaart te maken, zodat er een uitspraak is voor 16 maart, als het gewijzigde inreisverbod ingaat. Het nieuwe decreet volgt op een eerdere versie waar destijds snel een streep door werd gezet door een federale rechter. Hawaï is de eerste staat die het besluit aanvecht.

De regering van Trump presenteerde maandag een nieuw alternatief inreisverbod, dat beperkingen kent voor visumaanvragen van inwoners uit zes landen. Het gaat dan om inwoners uit de landen Jemen, Somalië, Iran, Syrië, Libië en Sudan. Irakezen vallen niet langer onder het nieuwe inreisverbod van de VS.

Vluchtelingen

Mensen die wel beschikken over geldige reisdocumenten, al een geldig visum hebben of een geregistreerde inwoner of houder van een zogeheten Greencard zijn, mogen de VS wel gewoon in, ook als ze uit een van deze zes aangemerkte landen komen.

Vluchtelingen mogen onder het nieuwe inreisverbod niet langer dan 120 dagen in de Verenigde Staten verblijven.

Waarom inreisverbod Trump volgens mensenrechtenorganisaties 'schandelijk' is
Video
Waarom inreisverbod Trump volgens mensenrechtenorganisaties 'schandelijk' is

Vorige versie

In het vorige inreisverbod dat Trump instelde, werd vluchtelingen de toegang nog volledig ontzegd. Ook mochten alle inwoners van de eerder genoemde zes landen en Irak de VS niet langer in, ongeacht of ze beschikten over geldige reisdocumenten.

De rechter oordeelde echter dat de regering dit inreisverbod weer in moest trekken, waarop de regering aankondigde met een hernieuwd inreisverbod te komen.

Met het huidige inreisverbod hoopt de Amerikaanse overheid juridische problemen te voorkomen.