De samenwerkende Nederlandse Hulporganisaties hebben maandag Giro555 opengesteld om de door hongersnood bedreigde bevolking in Jemen, Noordoost-Nigeria, Somalië en Zuid-Soedan te helpen.

Volgens de organisaties lijden zeker 20 miljoen mensen in deze en omringende landen aan ernstige ondervoeding. De situatie in Zuid-Soedan is voor 100.000 mensen acuut, ze leven op de rand van de hongerdood.

''Zo’n grote ramp, verspreid over maar liefst vier grote gebieden, is ongekend", aldus actievoorzitter Farah Karimi van Oxfam Novib. 

"Een dodelijke combinatie van klimaatverandering, droogte, armoede en geweld brengt miljoenen mensenlevens in gevaar. Vooral kinderen, zieken en de allerarmsten zijn in acuut levensgevaar. We kunnen niet blijven toekijken en niets doen."

Hulporganisaties stellen Giro555 open tegen dreigende hongersnood
Hulporganisaties stellen Giro555 open tegen dreigende hongersnood