In tegenstelling tot voorgaande jaren worden in de begroting die zondag aan het Chinese Nationale Volkscongres is voorgelegd geen specifieke bedragen genoemd. 

In de toelichting staat alleen dat hervormingen worden ondersteund om een ''solide verdediging en sterke strijdkrachten op te bouwen, die in overeenstemming zijn met de internationale standing van China en zijn toegesneden op onze nationale veiligheids- en ontwikkelingsbelangen''.

China laat enkel weten de defensie-uitgaven dit jaar te laten meestijgen met het bruto binnenlands product, ongeveer 7 procent. Dit zou neerkomen op iets meer dan 1 biljoen yuan (136 miljard euro), grofweg een kwart van het defensiebudget van de Verenigde Staten.

China heeft bij herhaling gezegd dat zijn defensie-uitgaven transparant zijn. Waarom de cijfers dit jaar niet openbaar worden gemaakt is onduidelijk.

Een onderzoeker van de Academie voor Militaire Wetenschap, Chen Zhou, noemde transparantie zaterdag een ''historisch proces''. ''Het is niet zo dat de overheid zegt dat het niet transparant mag worden gemaakt. De man in de straat gelooft dat als het naar buiten wordt gebracht, dit van invloed kan zijn op de nationale veiligheid.''