De Amerikaanse president Donald Trump wil het defensiebudget van de Verenigde Staten verhogen met 54 miljard dollar (rond de 51 miljard euro).

Uit het begrotingsvoorstel dat maandag is gepresenteerd blijkt dat dit geld bij andere posten wordt weggehaald, onder meer bij die van hulp aan het buitenland en bij de post van binnenlandse agentschappen. 

Door elders minder geld uit te geven hoopt Trump zijn campagnebelofte met betrekking tot het afschaffen van Obamacare na te komen.

"We gaan meer doen met minder", stelt Trump maandag tijdens een bijeenkomst met gouverneurs. Trump laat het aan het ministerie van Defensie hoe het extra geld besteed moet worden.

Essentieel

Maandag vroegen meer dan honderdtwintig gepensioneerde generaals en admiraals het Amerikaanse Congres om niet te snijden in de budgetten voor diplomatie en ontwikkelingssamenwerking. Dat zijn juist twee overheidsfuncties die naar verwachting zullen lijden onder Trumps bezuinigingen. 

"Het vooropstellen en versterken van diplomatie en ontwikkeling naast defensie zijn essentieel voor de veiligheid van Amerika", schreven de gepensioneerde militairen in een brief aan de wetgevers. "Wij weten door onze tijd in uniform dat veel van de crises waar ons land voor staat niet alleen militaire oplossingen hebben."

Onduidelijk is nog of Trumps plannen worden doorgevoerd; volgens Vox moeten voorstellen voor het verhogen van het defensiebudget en de bezuinigingen op andere posten eerst zestig stemmen in de Senaat krijgen. Dat betekent dat zeker acht Democraten vóór de plannen moeten stemmen.