Sinds zijn inauguratie op 20 januari zette Donald Trump zijn handtekening onder een groot aantal beleidsplannen. Dit zijn de decreten ('executive orders') die de president tot nu toe tekende.

1. Afschaffing Obamacare, 20 januari
Het eerste decreet dat Trump tekende bij zijn aanstelling was gericht op 'het minimaliseren van de economische last van de Patient Protection and Affordable Care Act'. Deze wet, bedoeld om alle Amerikanen in staat te stellen een ziektekostenverzekering af te sluiten, is de Republikeinen een doorn in het oog. Zij zien 'Obamacare' als overdreven overheidsbemoeienis en geldverkwisting. Trumps besluit was daarom niet verrassend. 

2. Versnelling goedkeuringsprocedures voor grote infrastructuurprojecten, 24 januari
Het 'handelskabinet' van Trump ziet grote voordelen in omvangrijke bouwprojecten, maar beschouwt onder meer milieurichtlijnen en de tijd die verloren gaat met goedkeuringsprocedures als obstakels.

Hoewel afschaffing van de richtlijnen en proceduren sommige bouwprojecten kan versnellen, moet het Congres de uitgaven van de president eerst altijd goedkeuren.

3. Aanpakken illegale migratie, 25 januari
In zijn presidentscampagne sprak Trump veel over illegale migranten die banen zouden aannemen die anders naar Amerikaanse burgers zouden gaan. Met zijn decreet 'om de openbare veiligheid te vergroten in de VS' wil hij dat aanpakken.

Trump wil deportatie van illegale migranten bespoedigen, 10.000 extra immigratieambtenaren aannemen en steden en staten dwingen mee te werken aan uitzettingen.

4. Versterken grenscontrole, 25 januari
Net als met de vorige maatregel, wil Trump met deze maatregel het aantal illegale migranten terugdringen. In zijn campagne beloofde hij een muur te bouwen op de grens met Mexico en met dit decreet hoopt Trump dat voor elkaar te krijgen.

Waar het geld voor een muur van meer dan 3.000 kilometer vandaan moet worden gehaald, is nog niet duidelijk. Trump wil dat Mexico voor de kosten opdraait, maar dat land weigert.

5. Inreisverbod, 27 januari
Het meest controversiële decreet dat Trump tot nu toe tekende is het beleidsplan ter 'bescherming van de VS tegen inreizen van  buitenlandse terroristen'. Om dit concreet uit te voeren mocht geen enkele nieuwe vluchteling de VS binnenkomen gedurende 120 dagen en werden mensen uit zeven islamitische landen (Iran, Irak, Syrië, Sudan, Libië, Jemen en Somalië) geweerd.

Het plan werd direct ingevoerd en leidde tot chaos op vliegvelden in- en buiten de VS. Meerdere rechters in de VS spraken zich uit over het plan dat uiteindelijk werd opgeschort. Trump heeft al gezegd met een aangepast decreet te komen.

6. Ethische verplichtingen voor uitvoerende macht, 28 januari
Trump beloofde tijdens zijn presidentscampagne om 'het moeras leeg te halen', waarmee hij doelde op belangenconflicten die sommige Amerikaanse politici en ambtenaren hebben.

Met het decreet worden regeringsmedewerkers die lobbyen voor buitenlandse regeringen levenslang uitgesloten. Voor andere lobbyactiviteiten geldt een uitsluiting van vijf jaar.

7. Drukken van kosten van regelgeving, 30 januari
Voor iedere nieuwe regel die door een overheidsorgaan wordt ingevoerd, moeten er twee oude naar voren worden gebracht die geschrapt kunnen worden.

De kosten van nieuwe maatregelen mogen nooit hoger zijn dan de geschrapte maatregelen, tenzij dat wettelijk niet mogelijk is of als daarvoor door een directeur toestemming is gegeven.

8. Regulering van het financiële systeem, 3 februari
Trump hamerde er in zijn toespraken op dat voor Amerikaanse bedrijven te veel regels bestaan om nog te kunnen concurreren met buitenlandse bedrijven. Hij richtte onder meer zijn pijlen op de 'Dodd-Frank Act' uit 2010, die de mogelijkheden van banken om te handelen voor eigen rekening beperkte.

De wet zorgde ervoor dat toezicht gehouden kon worden op banken die vanwege hun grootte een risico zouden kunnen vormen voor de financiële sector. 

9. Instellen speciale eenheid voor misdaadpreventie, 9 februari
Op 9 februari kwam Trump met drie decreten die met misdaadpreventie te maken hadden. Met dit decreet krijgt minister van Justitie Jeff Sessions de opdracht om een speciale eenheid op te richten die nadenkt over het reduceren van het aantal misdaden in de VS.

10. Tegengaan geweld tegen politeagenten, 9 februari
Net als het vorige decreet is dit decreet een opdracht voor het ministerie van Justitie. Mogelijk leidt deze maatregel tot uitgebreide mogelijkheden tot vervolging van mensen die geweld gebruiken tegen politieagenten.

11. Tegengaan misdaadsyndicaten, 9 februari
Trump kondigde aan strenger op te willen treden tegen drugskartels in de VS. Volgens hem hebben sommige drugssoorten inmiddels 'een prijs die lager is dan snoeprepen'.

Met het decreet wil Trump dat de verschillende agentschappen die zich bezighouden met nationale en internationale drugshandel beter gaan samenwerken.

12. Instellen opvolgingsstrategie binnen het ministerie van Justitie, 9 februari
Mocht de huidige ministerie van Justitie komen te overlijden, als hij ontslag neemt of als hij zijn taken niet kan uitvoeren, moet er met dit beleidsplan een opvolger worden aangesteld.

Concreet betekent dit dat Dana Boente het roer overneemt van Jeff Sessions als die niet meer minister van Justitie kan zijn.

Boente stond al even aan het hoofd van het ministerie van Justitie nadat Trump de tijdelijke Democratische overgangsminister Sally Yates ontsloeg omdat zij hij ambtenaren instrueerde om Trumps immigratiebeleid niet te verdedigen.

13. Evalueren regelgeving, 24 februari
Bijna vijftien dagen tekende Donald Trump geen decreten, maar op 24 februari tekende hij een decreet waarin alle uitvoerende regeringsorganen worden opgeroepen om federale regels te identificeren en evalueren die onnodig zijn. "Door excessieve regelgeving zijn banen verdwenen en werden bedrijven het land uit gedreven", lichtte Trump het decreet toe.

14. Terugbrengen van economische groei door herziening waterwet VS, 28 februari
Door dit decreet moet het mogelijk worden om de wateren in de VS vrij te houden van vervuiling en tegelijkertijd economische groei te realiseren. Volgens tegenstanders verslapt dit decreet juist het milieubeleid.

15. Witte Huis-initiatief om het niveau van 'zwarte scholen' te verhogen, 28 februari
Het Witte Huis zet zich voor meer aandacht om de 'zwarte scholen' nog beter te laten preseteren. Met de hulp van het Witte Huis moeten de studenten nog meer mogelijkheden krijgen om zich te ontplooien in het hoger onderwijs.

16. Nieuw inreisverbod, 6 maart
Trump komt met een nieuw inreisverbod, eigenlijk gaat het om een herziening van het decreet dat hij eind januari ondertekende, de 'bescherming van de VS tegen inreizen van buitenlandse terroristen'.

In de nieuwe versie vallen Irakezen niet langer onder het inreisverbod. Dat is volgens de regering van Trump het gevolg van aangescherpte veiligheidsmaatregelen die Irak heeft doorgevoerd.

Een woordvoerder van de Iraakse overheid laat weten dat de uitsluiting getuigt van een "echt partnerschap" tussen Washington en Bagdad en veel goeds voor de toekomst belooft.

17. Plan voor reorganisatie van de overheid, 13 maart
Volgens dit plan moet de overheid departementen, onderdepartementen en programma's van departementen sluiten die niet nodig zijn, daarmee moet de efficiency verhoogt worden.

18. Intrekking van drie eerdere Obama-decreten, 27 maart

19. Plan voor onafhankelijke energie en economische groei, 28 maart