In een nieuwe versie van het inreisverbod van de regering-Trump worden houders van een 'green card', een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd, ontzien. Ook als ze uit Iran, Libië, Somalië, Soedan, Irak, Syrië of Jemen komen, mogen de houders van de green card de Verenigde Staten binnenkomen.

Dat zei minister John Kelly van Binnenlandse Veiligheid zaterdag op een veiligheidsconferentie in München.

In een eerder decreet had Trump uit veiligheidsoverwegingen een inreisverbod voor alle inwoners uit deze overwegend islamitische landen afgekondigd.

Ook reizigers die al in een vliegtuig naar de VS zitten op het moment dat Washington een nieuw inreisverbod invoert, mogen het land nog in.

Trump kondigde eind januari met een presidentieel decreet een inreisverbod af dat met succes is aangevochten door onder meer de staat Washington.

Grondwet

Een rechter in Virginia oordeelde in een andere zaak dat het verbod in strijd is met de grondwet omdat het stoelt op religieuze vooroordelen. Het federaal hof van beroep in San Francisco handhaafde het verbod. Trump heeft laten weten dat hij komende week met een vervangende maatregel komt.

Kelly gaat ervan uit dat het bij het nieuwe decreet niet mogelijk is het inreisverbod op juridische gronden onderuit te halen. De bewindsman zei dat de maatregel zal gelden voor inwoners van landen "die niet erg betrouwbaar zijn".

Terrorisme

Trump heeft er eerder op gewezen dat de regering van zijn voorganger Barack Obama Iran, Libië, Somalië, Soedan, Irak, Syrië of Jemen "als bronnen van terrorisme" had geïdentificeerd.

De invoering van het eerste decreet ging gepaard met grote chaos. Zo was eerst niet duidelijk of het decreet ook gold voor mensen uit de zeven landen die houders van een permanente verblijfsvergunning in de VS. Het zorgde er onder meer voor dat mensen vast kwamen te zitten op luchthavens en dat grote demonstraties in en buiten de VS werden georganiseerd.

Technologiebedrijven

Onder meer 97 grote Amerikaanse technologiebedrijven dienden gezamenlijk een zogenaamde 'amicus brief' in tegen het verbod. Dit juridische document kan worden gebruikt om de bedrijven te vertegenwoordigen bij zaken tegen Trumps inreisverbod. 

Onder andere Apple, Facebook, Google, Netflix, Uber, Intel en Airbnb hebben de juridische brief getekend. Een topman van Uber, dat de brief ook ondertekende, stapte onlangs op uit een adviesgroep van Trump.

Donderdag werd bekend dat de Amerikaanse regering de pogingen om het opschorten van het 'oude' decreet terug te laten draaien bij rechters heeft gestaakt. Met de aankondiging van nieuwe regels is een gang naar het hooggerechtshof door de regering ook zo goed als uitgesloten.