In verband met de oplopende spanningen in de regio's aan de Oostzee en een grotere dreiging vanuit Rusland wil de regering van Finland de strijdkrachten met vijftigduizend soldaten versterken. 

De Finse krijgsmacht heeft de beschikking over 230.000 man. Voor het vergroten van de paraatheid wordt vanaf volgend jaar jaarlijks ook 55 miljoen euro extra uitgetrokken.

Na de Russische annexatie van de Krim en het conflict in het oosten van Oekraïne is de veiligheidssituatie voor Finland verslechterd, zegt de regering. Volgens Finland streeft Rusland ernaar de mogelijkheden van de NAVO uit te dagen om de Baltische Staten en Oost-Europa te verdedigen. 

Finland is geen lid van de NAVO, maar heeft wel de samenwerking met de Verenigde Staten op veiligheidsgebied versterkt. Het land wil ook intensiever met andere Scandinavische landen samenwerken.