Een federale rechter in de staat Washington heeft tijdelijk het inreisverbod opgeschort dat Donald Trump oplegde aan inwoners van zeven islamitische landen. Reizigers met een geldig visum uit deze landen worden weer toegelaten door Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen.

De maatregel om mensen uit de zeven landen te weren kan volgens de rechter per direct worden opgeheven en geldt voor het hele land. De uitspraak is een tegenslag voor het Witte Huis.

De staat Washington spande een rechtszaak aan vanwege het inreisverbod. De maatregel zou inwoners van die landen schade berokkenen en bovendien uitnodigen tot discriminatie. Later sloot de staat Minnesota zich aan bij de zaak.

De overheid heeft inmiddels Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen weer toestemming gegeven om reizigers uit de zeven islamitische landen toe te laten aan boord. De mededeling kwam enkele uren nadat een federale rechter in Seattle het inreisverbod tijdelijk had opgeschort.

Luchtvaartmaatschappij Lufthansa begon vrijdag alweer met het meenemen van reizigers uit 'risicolanden' naar Boston. Een rechter in de staat Massachusetts had daar vrijdag ook al het inreisverbod tijdelijk opgeschort.

Amerikaanse rechter zet inreisverbod Trump tijdelijk stop
Amerikaanse rechter zet inreisverbod Trump tijdelijk stop

Spoedverzoek

Justitie gaat een spoedverzoek bij een rechter indienen om het verbod te kunnen blijven handhaven, laat woordvoerder Sean Spicer weten via Twitter. "Wij geloven dat het besluit van president binnen de wet past en dus is toegestaan."

Volgens Spicer heeft "de president het constitutionele recht en de verantwoordelijkheid om de Amerikaanse bevolking te beschermen. Het enige doel van het inreisverbod is het beschermen van het land." Om die reden zou Trump "vreemdelingen die schadelijk zijn voor het land de toegang ontzeggen."

Weigeren vanwege religie

De advocaten van de Amerikaanse regering beargumenteerden dat de president de bevoegdheid van het Congres heeft om beslissingen te nemen over de nationale veiligheid en de toelating van immigranten.

Tegenstanders stellen dat het inreisverbod tegen de grondwet indruist, omdat mensen op basis van religie worden geweerd. Ook wordt Trump willekeur verweten, omdat islamitische landen zoals Saudi-Arabië en Egypte niet op de lijst staan. Dit zijn, in tegenstelling tot de zeven genoemde landen, gebieden waar wél terroristen vandaan kwamen die de afgelopen decennia in de VS aanslagen hebben gepleegd.

Critici wijzen er op dat bedrijven van Trump met de landen waar het inreisverbod voor gold geen handel dreef. Dit geldt wel voor bijvoorbeeld voor Saudi-Arabië en Egypte.

Demonstraties

Eind januari legde Trump een inreisverbod op aan burgers van zeven islamitische landen. Het verbod leidde wereldwijd tot verontwaardiging en demonstraties. Wereldwijd werden tientallen mensen vastgehouden op luchthavens, omdat ze onderweg waren terwijl het presidentiële decreet werd ondertekend.

De kritiek op het inreisverbod kwam niet alleen van tegenstanders van Trump, maar ook van bondgenoten zoals de Britse premier Theresa May.  Ook procureurs-generaal uit zestien Amerikaanse staten hebben geprotesteerd tegen het decreet van Trump. 

De 'ban' leidde ook tot vreemde situaties. Zo werd de voormalige Noorse premier Kjell Magne Bondevik vrijdag tijdelijk aangehouden op de luchthaven van Washington omdat hij een Iraans stempel in zijn paspoort had. De politicus bezocht in 2014 Iran voor een conferentie over mensenrechten.

Waarom inreisverbod Trump volgens mensenrechtenorganisaties 'schandelijk' is
Waarom inreisverbod Trump volgens mensenrechtenorganisaties 'schandelijk' is