President Donald Trump van de Verenigde Staten heeft Neil Gorsuch voorgedragen om de lege zetel in het Amerikaanse federale hooggerechtshof in te nemen. Gorsuch moet nu door de senaat worden goedgekeurd voordat hij kan aantreden.

Gorsuch staat bekend als een conservatieve rechter en vervangt de in februari vorig jaar overleden Antonin Scalia. Gorsuch werkt nu als rechter bij het hof van beroep in Denver en werd daar benoemd door oud-president George W. Bush. Hij is met zijn 49-jarige leeftijd relatief jong voor een benoeming in het hooggerechtshof.

Oud-president Barack Obama had vorig jaar, na het overlijden van Scalia, Merrick Garland al voorgedragen als opvolger. De Republikeinse meerderheid in de senaat weigerde echter om deze voordracht te behandelen. De hoop was dat de verkiezingen door een Republikein zouden worden gewonnen, waarna een voor de Republikeinen gunstigere kandidaat voorgedragen zou kunnen worden.

Van Gorsuch wordt verwacht dat hij grofweg langs dezelfde lijnen zal oordelen als zijn voorganger Scalia en dus een conservatieve koers zal aanhouden. Hij staat verder bekend als een intellectueel en schreef onder andere veel wetenschappelijke werken over de ethische en juridische implicaties van begeleide euthanasie.

Trump hoopt op eenheid na nominatie lid hooggerechtshof
Trump hoopt op eenheid na nominatie lid hooggerechtshof

Senaat

Een aantal Democraten in de senaat heeft gedreigd een speciale stemming omtrent de benoeming van de nieuwe rechter aan te vragen. Als er zo'n 'filibuster' stemming zou komen heeft de kandidaat zestig stemmen nodig in de honderd zetels tellende senaat. De Republikeinen hebben 52 zetels in de senaat en zouden in die situatie steun van een aantal democratische senatoren nodig hebben.

De fractieleider van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, noemt de keuze van Gorsuch als opperrechter ''heel erg vijandig'' van de nieuwe regering. 

Pelosi zei dat Gorsuch iemand is die ''heel ver weg staat van de hoofdstroom van het juridische denken in Amerika''. Hij is volgens haar een rechter die partij kiest voor grote bedrijven en vijandig staat tegenover vrouwenrechten. ''Schone lucht, schoon water, veilig voedsel, veilige medicijnen, als je dat voor je kinderen wil, dan is hij niet je man'', aldus Pelosi.

SCOTUS

Het Amerikaanse federale hooggerechtshof (SCOTUS) is het hoogste gerechtshof van de Verenigde Staten. In het hof zetelen negen rechters die benoemd zijn voor het leven en niet kunnen worden ontslagen. Ze worden voorgedragen door de president en moeten vervolgens goedgekeurd worden door de Amerikaanse senaat voordat ze in het hof zitting kunnen nemen.

De rechters in het Amerikaanse hooggerechtshof kunnen grote invloed hebben op de wetgeving in de VS. Doordat ze voor het leven benoemd worden kan de invloed van een president nog lang doorklinken in wetgeving nadat hij is afgetreden.

De bekendmaking van de nominatie was live te volgen via onder andere Facebook.

Drie historische zaken van het hooggerechtshof in de VS
137
Drie historische zaken van het hooggerechtshof in de VS