In een tuinhuis in het Duitse plaatsje Arnstein zijn zondag zes dode tieners gevonden, vijf jongens en een meisje, in de leeftijd van achttien en negentien jaar.

De politie heeft nog geen idee over de doodsoorzaak, deelde zij mee. Lijkschouwing moet daarover uitsluitsel geven.

Lokale media schrijven dat er in het afgelegen huis een feest was geweest. De eigenaar van het pand vond zijn zoon en dochter 's ochtends dood te midden van de vier andere slachtoffers. Er zijn volgens de politie geen sporen van geweld gevonden. Zij acht het niet uitgesloten dat een gebruikte kachel koolmonoxide heeft uitgestoten.

Arnstein ligt bij Würzburg in Beieren. Het telt ruim achtduizend inwoners.