Het hoofd van de Orde van Malta, een katholieke ridderorde die zich bezighoudt met liefdadigheidswerk, stapt op nadat één van de leden tienduizenden condooms had uitgedeeld aan een hulporganisatie in Myanmar.

De Brit Matthew Festing werd dinsdag door paus Franciscus gevraagd op te stappen als hoofd van de ridderorde. Daarop nam Festing ontslag, meldt The Guardian woensdag. Dat gebeurde in de geschiedenis van de ridderorde bijna nooit: normaal blijft het hoofd in functie tot zijn dood.

Het conflict tussen de Orde van Malta en het Vaticaan begon in december vorig jaar, toen het betreffende lid van de ridderorde Albrecht von Boeselager weigerde te vertrekken vanwege de verstrekking van de voorbehoedsmiddelen aan de hulporganisatie. De katholieke kerk is formeel nog steeds tegen het gebruik van condooms. 

Von Boeselager werd daarop ontslagen en paus Franciscus riep een commissie in het leven om onderzoek te doen naar de gang van zaken rondom het ontslag. Festing en een aantal andere leden weigerden echter mee te werken aan het onderzoek van de paus en noemden de commissie "illegitiem".

Soeverein

Festing wierp op dat de ridderode een soevereine status heeft en niet afhankelijk is van het Vaticaan. De leden zijn geen geestelijken, maar leggen wel een gelofte van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid af aan de paus.

De ridderorde werd 1099 opgericht en bood onder meer medische hulp aan kruisvaarders. Tegenwoordig zet de organisatie zich in voor armen in ontwikkelingslanden.

Volgens de ontslagen leden is de ingreep van paus Franciscus in een van de oudste katholieke ridderordes vooral een manier om zijn autoriteit te laten gelden. Festing en Von Boeselager zeggen dat de paus conservatieven binnen het Vaticaan hiermee paait.

Aardsconservatieven staan lijnrecht tegenover de liberale koers van de paus die in 2013 aantrad. Door het uitdelen van condooms door een katholieke organisatie te veroordelen, komt Franciscus tegemoet aan de wensen van de conservatieven.