Griekenland heeft gezegd dat er geen oplossing komt voor de situatie op Cyprus, als 'de bezetting door de Turken' op het eiland niet eindigt. De Turkse president Erdogan beklemtoonde vrijdag op zijn beurt dat Turkse troepen op het eiland zullen blijven. 

De uitspraken van Griekenland en Turkije volgen op het einde van de herenigingsgesprekken onder leiding van de Verenigde Naties (VN), die ook een vredesmissie op Cyprus handhaven.  

Hoewel de herenigingsgesprekken geen concrete resultaten opleverden, was er volgens de betrokken partijen wel sprake van "bemoedigende vooruitgang". Beide landen laten zich dus nu echter ook stevig uit over de situatie op Cyprus.

Vanaf 23 januari wordt er verder onderhandeld. Naast vertegenwoordigers van de bevolkingsgroepen en Turkse en Griekse ministers, is Groot Brittannië betrokken bij de gesprekken als voormalig koloniaal heerser tot 1960. 

Turkije viel Cyprus in 1974 binnen tijdens een politieke crisis. In het noorden vestigde Turkije een Turks-Cypriotische republiek die internationaal niet wordt erkend en als bezet gebied wordt beschouwd. Het zuiden is de republiek Cyprus. Het eiland telt 1,2 miljoen inwoners. Bijna 70 procent van de bevolking is van Griekse afkomst.

De splitsing van het eiland zorgde in 1963 voor hoog oplopende spanningen tussen de Grieks-Cyprioten en de Turks-Cypriotische minderheid.

Erdogan: 'Turkse troepen zullen op Cyprus blijven'
Erdogan: 'Turkse troepen zullen op Cyprus blijven'