Een groep vooraanstaande leden van de Democratische Partij heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie en het federale overheidsbureau voor ethiek gevraagd de benoeming van Donald Trumps schoonzoon tot topadviseur te onderzoeken.

De zes Democraten, allen lid van het comité of het subcomité voor de rechtspraak van het Huis van Afgevaardigden, vrezen dat bij de benoeming van Jared Kushner (35) sprake is van vriendjespolitiek of belangenverstrengeling.

Volgens de comitéleden gaat die benoeming in tegen een federaal wetsartikel, waarin staat dat een overheidsambtenaar geen familieleden mag benoemen in een overheidsfunctie. Dat artikel zou ook gelden voor de president. 

Bovendien zou zijn nieuwe functie Kushner in staat stellen zijn eigen zakenbelangen te behartigen. 

Adviseur

Donald Trump maakte maandag bekend dat Kushner, de echtgenoot van zijn dochter Ivanka, een belangrijke rol krijgt als adviseur in het Witte Huis. Naar verwachting zal hij zich vooral gaan bezighouden met het Midden Oosten en handelsbetrekkingen.