Wapens die de VS, Europa en Rusland aan het Iraakse leger leveren, worden door paramilitaire milities gebruikt voor mensenrechtenschendingen. Dat stelt Amnesty International donderdag in een rapport. 

De mensenrechtenorganisatie wil dat er strikter toezicht wordt gehouden op de leveringen om ervoor te zorgen dat de wapens niet in handen vallen van groepen die zich schuldig maken aan oorlogsmisdaden.

Uit veldonderzoek in Irak van juni 2014 tot november 2016 concludeert Amnesty dat paramilitaire milities die met het Iraakse leger meestrijden tegen Islamitische Staat profiteren van de wapenleveranties uit tenminste zestien landen.

De voornamelijk sjiitische milities, die wapens en geld krijgen van de Iraakse regering, gebruiken de wapens om duizenden vaak soennitische mannen en jongens te ontvoeren, te martelen en te executeren.