De financiële steun van de Europese Unie aan Oekraïne in de afgelopen jaren heeft weinig uitgehaald. De Europese Rekenkamer uitte woensdag in een rapport forse kritiek op het steunprogramma.

Wat wel resultaat opleverde, dreigt teniet te worden gedaan door de corruptie, het conflict in Oost-Oekraïne en de instabiele politieke situatie.

De financiële bijstand van de EU bedroeg van 2007 tot 2015 1,6 miljard euro. Daarnaast ontving Oekraïne 3,4 miljard euro aan leningen. De bijstand was onder meer bedoeld voor verbetering van de overheidsfinanciën, corruptiebestrijding en de gassector.

Oekraïne wordt nog altijd gezien als het corrupste land van Europa. Of de corruptiebestrijding resultaat oplevert "valt nog te bezien", schrijft de in Luxemburg gevestigde instelling. Een kleine elite bepaalt wat er in de economie, politiek en media van Oekraïne gebeurt, aldus de controleurs.

Sinds in 2014 een nieuwe regering aantrad, is wel enige vooruitgang geboekt. Het conflict in Oost-Oekraïne heeft de economische en financiële problemen echter "zeer verergerd".

Noodhulp

De EU stelde in 2014 11,2 miljard euro beschikbaar als noodhulp voor Oekraïne. De Europese Rekenkamer zegt hierover dat "de EU snel en zonder vooraf haar strategie vast te leggen grote hoeveelheden geld kon toewijzen en uitbetalen."

“Ondanks de goede inspanningen van de Commissie blijft er bij de EU-steun voor Oekraïne sprake van werk in uitvoering”, stelt hoofdonderzoeker Szabolcs Fazakas. 

De Europese Rekenkamer doet een aantal aanbevelingen die ervoor moeten zorgen dat dat beter wordt besteed: de Europese Commissie en de buitenlanddienst van de EU moeten meer aandacht besteden aan de voorwaarden voor uitbetaling en meer nadruk leggen op het beheer van de Oekraïense overheidsfinanciën. Bovendien moeten de uitgaven beter in de gaten worden gehouden.