Volgens Engelse spelers die in hun jeugd zeggen seksueel te zijn misbruikt zijn enkele misbruikers nog steeds actief in het Engelse voetbal. Onder hen een voormalig trainer die nog steeds werkt op het hoogste niveau binnen de sport.

De beweringen komen van advocaten van de zogenaamde Offside Trust, die is opgezet om op te treden namens de slachtoffers van seksueel misbruik en hun familie.

In de krant The Guardian zeggen de advocaten dat verschillende slachtoffers dezelfde namen noemen als daders van misbruik die nog actief zijn in het Engelse voetbal.

Het verhaal van voormalig speler Gary Johnson dat hij zwijggeld heeft ontvangen van Chelsea om het misbruik door scout Eddie Heath te verzwijgen zou daarnaast niet op zichzelf staan. Volgens de Offside Trust hebben meer voormalig en actieve spelers verklaard dat hun toenmalige clubs geld hebben betaald om te zwijgen over seksueel misbruik.

Chelsea heeft inmiddels zijn excuses aangeboden aan Johson voor het leed dat hij heeft moeten doorstaan en is een intern onderzoek gestart. Jeugdtrainer Heath is al enige tijd overleden.

FA

Ook de Engelse voetbalbond FA onderzoekt hun eigen rol bij het grootschalige seksueel misbruik onder jeugdspelers. Het onderzoek beslaat de periode vanaf de jaren zeventig tot aan 2005. 

Advocaat Clive Sheldon is aangewezen als onafhankelijk juridisch adviseur die het onderzoek zal leiden.

In een verklaring van de FA staat dat ze wil onderzoeken in hoeverre de bond op de hoogte was van het bestaan van seksueel misbruik zoals de laatste weken in de media naar voren is gekomen.

Daarnaast wil de FA weten of er voldoende maatregelen waren vanaf de jaren zeventig tot aan 2005 om jeugdvoetballers goed te kunnen beschermen tegen bijvoorbeeld seksueel misbruik. De bond wil vooral weten of het adequaat heeft gereageerd op signalen van seksueel misbruik, aangaande alle voetbalcubs of over eventuele misbruikers.

Vooral dat laatste is een penibel punt. Veel spelers die zeggen te zijn misbruikt beweren dat dit is gebeurd door jeugdtrainer Barry Bannell van club Crewe Alexandra. De inmiddels 62-jarige Bannell zat al drie keer eerder vast voor zedenmisdrijven. De gevallen die nu aan het licht gekomen zijn, zijn echter allemaal nieuw. 

Ook de naam van voormalig jeugdtrainer van Southampton Bob Higgins wordt meerdere keren genoemd. Higgins werd in 1992 nog vrijgesproken van seksueel misbruik. Higgins zou volgens de BBC drie weken geleden nog actief zijn geweest bij Fleet Town. In 1989 werd er een brief verstuurd door de voetbalbond met de waarschuwing Higgins niet aan te nemen als jeugdtrainer. Een reden hiervoor werd niet gegeven.

Meldingen

Het laatse aantal meldingen van kindermisbruik stond op 350. Er is een hulplijn is opgezet waar veel meldingen binnenkwamen. Vijftien politiekorpsen hebben al toegezegd onderzoek te gaan doen naar beschuldigingen van kindermisbruik.