Nederland, België en Luxemburg gaan slachtoffers van mensenhandel 'ruilen'. Met opvang en hulp in een ander land kunnen ze hun leven dan ongestoord weer op orde proberen te krijgen.

De Benelux-landen tekenden hier vrijdag in Luxemburg een intentieverklaring over, omdat slachtoffers van mensenhandel vaak worden bedreigd. 

In de intentieverklaring staat ook dat er gezamenlijke opleidingen worden georganiseerd voor onder meer hulpverleners, zodat de slachtoffers, vaak minderjarig, beter kunnen worden geholpen.

'Absolute bescherming'

De Belgische minister van Justitie Koen Geens benadrukte dat bijvoorbeeld slachtoffers van seksuele uitbuiting door tienerpooiers "absolute bescherming" moeten genieten.

"Dat de Benelux-landen bereid zijn slachtoffers op te vangen als ze gevaar lopen in het land waar ze verblijven is een teken van daadkracht om samen dit probleem aan te pakken."