Oppositiepartijen in Zuid-Korea hebben vrijdag aangekondigd dat ze op 9 december een stemming zullen houden over het afzetten van president Park Geun-hye. De partij van Park zelf heeft nog niet beslist of ze haar weg wil stemmen.

Park heeft zelf aangeboden terug te treden. Ze heeft het parlement dinsdag gevraagd te beslissen hoe en wanneer ze moet terugtreden naar aanleiding van het schandaal rond haar adviseur die de relatie zou hebben misbruikt om geld af te troggelen van bedrijven.

De oppositiepartijen hebben het aanbod echter verworpen omdat ze het zien als een poging van Park om tijd te winnen en afzetting te voorkomen.

De drie oppositiepartijen hebben samen 165 van de 300 zetels in het parlement, maar hebben de steun nodig van Parks Saenuri partij om de benodigde twee derde meerderheid te halen.

Vriendin

De president heeft problemen door een vriendin, die hun vriendschap zou hebben misbruikt om geld af te troggelen van bedrijven.

Afgelopen weekeinde gingen in Seoul bijna een miljoen mensen de straat op om het aftreden van de president te eisen.

In een korte toespraak voor de televisie zei Park dinsdag dat zij pas af wil treden als het parlement na beraad tussen regerings- en oppositiepartijen een wet heeft aangenomen "om het bestuur op een ordelijke wijze over te dragen en politieke onrust en een machtsvacuüm te minimaliseren".