Barack Obama heeft gedurende zijn laatste ambtstermijn de straffen van 1.023 gevangenen geheel of gedeeltelijk kwijtgescholden, meldt het Witte Huis. Dat is meer dan de laatste tien presidenten bij elkaar kwijtscholden.

Dinsdag verlaagde Obama de straffen van 79 gevangenen. Het ging in de meeste gevallen om gevangenen die waren veroordeeld voor niet-gewelddadige drugsdelicten.

De gevangenen die strafverkorting kregen hebben volgens het Witte Huis vaak langer vastgezeten voor het delict, dan de straf die daar nu voor staat. Veel gevangenissen in de Verenigde Staten zitten overvol.

Obama begon twee jaar geleden met het kwijtschelden van straffen van gevangenen. Hij is van mening dat sommige straffen overdreven hard en ongepast voor het delict zijn en wil ze daarom aanpassen. Zo'n zesduizend verzoeken van drugsdelinquenten zijn sindsdien bij Obama terecht gekomen. Deze worden allemaal nog bekeken voor het einde van Obama's presidentstermijn.

De laatste president die veel straffen geheel of gedeeltelijk kwijtschold was Lyndon B. Johnson tussen 1963 en 1969. Het ging toen om 226 kwijtscheldingen.