Druk van de Europese Unie op Italië om streng te zijn tegen vluchtelingen heeft volgens een rapport van Amnesty International dat donderdag uitkomt geleid tot mensenrechtenschendingen.

Volgens de organisatie is er sprake van mishandelingen, opsluitingen en van onrechtmatige uitzettingen.

Het rapport laat zien dat het verkeerd gaat met de aanpak in de door de EU opgezette hotspots waar de vluchtelingen worden geïdentificeerd met vingerafdrukken. Niet alleen wordt het recht geschonden dat migranten asiel mogen aanvragen in het land waar zij dat willen. Ook heeft het geleid tot misbruik.

"In hun streven de stroom van vluchtelingen in te dammen, hebben de EU-leiders de druk op de Italiaanse autoriteiten veel te ver opgevoerd", zegt Amnesty. "Dat heeft erin geresulteerd dat toch al getraumatiseerde mensen nog eens het slachtoffer worden van mishandeling door de politie en zelfs van onrechtmatige uitzettingen."