De radicale Nederlands-Marokkaanse imam Shay Alami Abu Hamza moet België verlaten. Hij heeft daar vrijdag dertig dagen de tijd voor gekregen. Als hij niet weggaat, wordt hij opgepakt en onder begeleiding naar Nederland overgebracht. 

De haatprediker, ook wel El Alami Amaouch geheten, kwam vier jaar geleden in Dison bij Verviers wonen. Op internet is te zien en te horen hoe hij daar opruiende taal predikte.

De Belgische regering probeerde Amaouch in de afgelopen anderhalf jaar al meerdere keren het land uit te zetten, maar hij ging daar telkens tegen in beroep. Het beroep werd vrijdag door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen afgewezen, waardoor hij het land nu definitief moet verlaten, melden Belgische kranten zaterdag.

De 17-jarige zoon van Amaouch zorgde in augustus voor ophef met een videoboodschap waarin hij opriep alle christenen te doden.

Monitoring

Nederland is door de Belgische autoriteiten geïnformeerd over een eventuele uitzetting. Volgens het ministerie van Veiligheid en Justitie kan de imam de toegang tot Nederland niet worden ontzegd, omdat hij de Nederlandse nationaliteit heeft. 

Hij zal scherp in de gaten gehouden worden als hij naar Nederland komt, stelt het ministerie. Als hij in Nederland onverdraagzame of haatdragende boodschappen verspreidt, dan zal hij worden aangesproken en desnoods worden vervolgd.