In een Noorse nucleaire onderzoeksreactor is een kleine lekkage ontdekt. Er zou een hoeveelheid iodine zijn weggelekt.

Volgens de Noorse organisatie voor nucleaire veiligheid is het lek na korte tijd gedicht. Bij het ontstaan ervan waren maximaal acht werknemers aanwezig, meer is niet toegestaan tijdens bepaalde procedures.

De radioactieve dosis waarmee ze zijn geconfronteerd was te laag om een gevaar voor hun gezondheid te vormen. Geen van de aanwezigen hoefde naar een ziekenhuis. De weggelekte iodine zou ook geen gevaar voor de gezondheid van mensen buiten of het milieu nabij de reactor vormen. De reactor staat in het zuiden van het land.

Iodine ofwel jodium wordt onder meer gebruikt voor het ontsmetten van wonden, het bestrijden van infecties en als röntgencontrastmiddel.