Zuid-Afrika wil zich terugtrekken uit het Internationaal Strafhof (ICC). Dat heeft minister van Justitie Michael Masutha vrijdag gezegd.

De regering zal binnenkort bij het parlement een wetsvoorstel indienen om de ondertekening van het Statuut van Rome, waarmee het ICC werd opgericht, in te trekken, zei Masutha. Hij zei dat de uitvoering van het verdrag "in strijd en niet in overeenstemming'' is met de Zuid-Afrikaanse wet aangaande diplomatieke onschendbaarheid en privileges.

Aanleiding voor het besluit is de zaak rond de Sudanese president Omar al-Bashir, die vorig jaar Zuid-Afrika bezocht. De Zuid-Afrikaanse regering legde toen een rechterlijk bevel naast zich neer om Bashir te arresteren. Zuid-Afrika was daar volgens de rechter toe verplicht, omdat Bashir door het strafhof was aangeklaagd op verdenking van oorlogsmisdaden en volkenmoord in de regio Darfur.

Zuid-Afrika heeft de Verenigde Naties al in kennis gesteld dat het zich uit het in Den Haag gevestigde ICC terugtrekt. De uittreding zou over een jaar haar beslag moeten krijgen.

Geschokt

Mensenrechtenorganisaties reageren geschokt op het Zuid-Afrikaanse besluit. Amnesty International is diep teleurgesteld. "Met deze stap verraadt het land miljoenen slachtoffers van de grofste mensenrechtenschendingen en ondermijnt het de internationale rechtspraak.''

Human Rights Watch zei dat het besluit blijk geeft van "ontstellende minachting voor de rechtspraak".

Minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken betreurt het terugtrekken van Zuid-Afrika. Eerder deze week maakte ook Burundi bekend op te stappen. "Voor Nederland, tevens gastland van het ICC, is dit een uitermate zorgelijke ontwikkeling.''

De landen zijn ontevreden over het hof, maar opstappen is dan niet de oplossing volgens Koenders: "Slachtoffers van internationale misdrijven waar dan ook ter wereld verdienen gerechtigheid. Als een land deze misdrijven zelf niet kan of wil vervolgen, dan is het Internationaal Strafhof een belangrijk laatste redmiddel om straffeloosheid te voorkomen.''

Burundi

Bij het in 2002 geopende hof zijn 124 landen aangesloten. Burundi heeft als eerste aangegeven het lidmaatschap op te zeggen. Het ICC is het eerste tribunaal met permanente internationale bevoegdheid om volkenmoord, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden te vervolgen.

Veel Afrikaanse landen vinden dat het strafhof oneerlijk te werk gaat. Het ICC zou het vizier te veel richten op Afrikaanse landen. Sinds de oprichting van het ICC zijn enkel Afrikanen gedaagd.