Meer dan 150 naties hebben in de Rwandese hoofdstad Kigali een nieuw akkoord gesloten over het reduceren van hfk-broeikasgassen.

In de overeenkomst staat dat de uitstoot van fluorkoolwaterstof (hfk) moet worden teruggedrongen. De koolwaterstof is tienduizend keer krachtiger dan koolstofdioxide en wordt onder meer gebruikt als koelmiddel in koelkasten.

De uitstoot van fluorkoolwaterstof moet door de Verenigde Staten en andere rijke landen in 2019 met 10 procent worden teruggedrongen. China en een aantal ontwikkelingslanden krijgen de tijd tot 2024. India, Iran, Irak en Pakistan beginnen pas in 2029. In 2036 moet de reducering van fluorkoolwaterstof 85 procent bedragen.

Video: 150 landen tekenen akkoord voor reduceren hfk-broekasgassen 

Opwarming

Het besluit in Kigali is een uitvloeisel van het klimaatbesluit dat vorig jaar in Parijs onder auspiciën van de Verenigde Naties is genomen. Als het akkoord wordt nageleefd, zou de opwarming van het klimaat deze eeuw al met een halve graad kunnen worden beperkt.

Hfk's worden sinds drie decennia gebruikt voor airco's en koelkasten. Ook worden ze gebruikt als oplos- en brandblusmiddel. Hfk's vervingen in de jaren tachtig de zogenaamde cfk's, die de ozonlaag aantastten.

Succes

Greenpeace laat in een reactie weten verheugd te zijn over het akkoord. "Met dit akkoord laat de wereld zien dat het, na het klimaatakkoord van Parijs, opnieuw in staat is om gezamenlijk tot zo'n belangrijk klimaatdoel te komen."

"Het succes van dit akkoord zal echter worden bepaald door hoe snel de HFK's worden afgebouwd en hoeveel opwarming er mee wordt vermeden. Om de opwarming van de aarde binnen de 1,5 graad te houden moeten deze gassen zo snel mogelijk worden uitgebannen en niet pas in 2047."

Kerry

Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry, die een serie voorbereidende gesprekken voerde in Rwanda, betekent het pact een "enorme overwinning" voor de aarde. 

"Het is een monumentale stap voorwaarts", aldus Kerry tegenover BBC News. "We hebben de hulp van landen nodig om de opwarming van de aarde tegen te gaan."

Ook staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu) is te spreken over het akkoord. "Na Parijs en het luchtvaartakkoord in Montréal een nieuwe en betekenisvolle doorbraak voor het klimaat in Kigali", stelde ze vast.