Het Pakistaanse parlement heeft donderdag unaniem een wet aangenomen tegen eerwraak. Met de nieuwe wetgeving wordt een maas in de oude wet gedicht.

Die maakte het mogelijk voor een moordenaar om vrijuit te gaan als de familie van het slachtoffer daarmee instemde.

"Wetten moeten beter gedrag bevorderen, en het niet toestaan dat verwoestend gedrag niet wordt bestraft'", zei ex-senator Sughra Imam, de initiatiefnemer achter de wet. De stemming in zowel het hoger- als het lagerhuis werd live op televisie uitgezonden.

Met de nieuwe wet kunnen nabestaanden van slachtoffers nog wel voorkomen dat een dader de doodstraf krijgt, maar in dat geval wordt de straf omgezet in levenslang. Het parlement nam ook een nieuwe wet tegen verkrachting aan, waarmee daders die zich daaraan schuldig maken ten minste 25 jaar achter de tralies verdwijnen.

De kwestie kreeg deze zomer weer aandacht na de moord op Qandeel Baloch, een Pakistaanse die bekendheid verwierf op sociale media. Zij werd door haar broer vermoord omdat ze de naam van de familie te schande zou hebben gemaakt. Jaarlijks worden in Pakistan naar schatting vijfhonderd vrouwen om die reden door familieleden vermoord.