Wereldwijd leven 385 miljoen kinderen in extreme armoede. Dat blijkt uit een vandaag verschenen rapport van de Wereldbank en UNICEF gebaseerd op onderzoek in 89 landen.

Kinderen leven ruim twee keer zo vaak in extreme armoede als volwassenen. Zo leefde van alle kinderen in ontwikkelingslanden in 2013 19,5 procent in een huishouden met een inkomen van 1,90 dollar per persoon per dag of nog minder. Voor volwassenen was dat percentage 9,2 procent.

Ook bij iets hogere inkomens worden kinderen harder getroffen door armoede. Ongeveer 45 procent van de kinderen leeft in een huishouden dat moet rondkomen van minder dan 3,10 dollar per dag per persoon, vergeleken met bijna 27 procent van de volwassenen.

Sub-Sahara Afrika kent zowel het hoogste percentage kinderen dat in extreme armoede leeft (bijna 50 procent), als het grootste deel van de extreem arme kinderen wereldwijd (ruim 50 procent). In Zuid-Azië wonen bijna 36 procent van de extreem arme kinderen, waarvan ruim 30 procent alleen in India. Meer dan vier van de vijf kinderen in extreme armoede wonen op het platteland.

Onevenredig

"Deze cijfers tonen aan dat kinderen onevenredig hard worden getroffen door armoede", zegt Jolijn van Haaren, kinderrechtenexpert bij UNICEF Nederland. "Dit is des te schrijnender omdat er bewezen effectieve manieren zijn om kinderen te helpen. Door gezinnen elke maand een kleine financiële bijdrage te geven, krijgen kinderen meer en betere voeding, gaan ze langer naar school en is er een uitweg uit de armoede."

De kinderrechtenorganisatie pleit voor inzet op een sociaal vangnet om de meest kwetsbaren te helpen. De Nederlandse overheid ondersteunt op kleine schaal het opzetten van zo’n systeem voor kinderbijslag in Malawi, Mozambique, Zimbabwe, Zambia en Ethiopië.