Het Groot Zoutmeer in de Amerikaanse staat Utah droogt uit. Als oorzaak wordt vooral de intense hitte en het gebrek aan regen en sneeuw de afgelopen vijf jaar genoemd.

Door het alsmaar dalende waterpeil raakt het ecosysteem onherstelbaar beschadigd, waarschuwen biologen.

Het Great Salt Lake is 120 bij 50 kilometer groot. Het water trekt zich snel en ver van de oevers terug. Naar schatting 250 vogelsoorten leefden enkele jaren geleden nog rond het meer, dat aantal loopt echter terug. Ook de populatie pekelkreeftjes, die het zoute water aankunnen, wordt kleiner.

Het zoutgehalte van het op 1.280 meter hoogte liggende meer bedraagt 27 procent, drie tot vier keer meer dan de wereldzeeën. Er zijn maar vier meren in de wereld die zouter zijn, waaronder de Dode Zee. Het Don Juanmeer in Antarctica bevat met 40 procent het zoutste water op aarde.

De autoriteiten in Utah zijn bang dat de toeristen op den duur wegblijven. Naast zeilen is dobberen op het zoute water zeer populair. Komend jaar beginnen baggerwerkzaamheden, die mogelijk moeten maken dat schepen met enige diepgang kunnen blijven varen.