Een relatief kleine groep van 7,7 miljoen wapenbezitters in de Verenigde Staten bezit ongeveer de helft van alle 264 miljoen vuurwapens die in het land in omloop zijn. 

Sommige particulieren bezitten wel honderdveertig pistolen en geweren. In de VS groeit het totale wapenbezit gestaag.

Twintig jaar geleden waren in Amerika nog 194 miljoen vuurwapens in privébezit, blijkt uit een studie van de universiteiten Harvard en Northeastern. Momenteel hebben 55 miljoen van de circa 320 miljoen Amerikanen een wapen. 3 procent van de bevolking bezit de helft daarvan, zo'n 133 miljoen wapens.

Deze relatief kleine groep bezit gemiddeld zeventien wapens per persoon. Het aantal vrouwen in deze groep groeit. Zelfverdediging is hun motief voor de aanschaf van schiettuig. Toenemende maatschappelijke angst zorgt voor toenemend wapenbezit, staat in de studie.

Elk jaar sterven in de VS naar schatting dertigduizend mensen door kogels. Van hen plegen er twintigduizend zelfmoord. Jaarlijks worden vierhonderdduizend pistolen en geweren gestolen.