Voor het eerst heeft een minderjarige in België euthanasie gekregen. Het kind was ongeneeslijk ziek. Het is niet bekend hoe oud het kind was, wanneer het is overleden en of het een jongen of meisje was. 

Professor Wim Distelmans, voorzitter van de Federale Evaluatie en Controlecommissie Euthanasie, bevestigt in Het Nieuwsblad dat de uitvoerende arts de euthanasie deze week heeft aangemeld. Het gaat om een Nederlandstalig dossier, wat erop wijst dat de euthanasie in Vlaanderen is uitgevoerd.

In Nederland is euthanasie mogelijk voor kinderen vanaf twaalf jaar, in België voor álle minderjarigen.

Euthanasie op een minderjarige is in België alleen mogelijk in uitzonderlijke en uitzichtloze gevallen. "Er zijn gelukkig erg weinig kinderen die in aanmerking komen, maar dat betekent niet dat we hun het recht op een waardige dood mogen ontzeggen", zegt Distelmans.

Uitzichtloosheid

In de Belgische wet staat dat de minderjarige zelf herhaaldelijk om euthanasie moet vragen. Het kind moet oordeelsbekwaam en bewust zijn, zich in een medisch uitzichtloze toestand van aanhoudend en ondraaglijk fysiek lijden bevinden en terminaal zijn.

Naast een tweede arts moet ook een kinder- en jeugdpsychiater geraadpleegd worden. Er is toestemming nodig van de ­ouders.

In Nederland kan een minderjarige vanaf twaalf jaar een verzoek om euthanasie doen. Tussen twaalf en zestien jaar is instemming van de ouders of voogd vereist, bij zestien- en zeventienjarigen moeten die in de besluitvorming worden betrokken.

België was het tweede land ter wereld dat euthanasie legaliseerde, kort na Nederland, in 2002. De Belgische wet werd begin 2014 uitgebreid tot alle minderjarigen.