De Europese Unie en de EU-lidstaten moeten het in december gesloten klimaatakkoord van Parijs snel ratificeren. Die oproep deed het Europees Parlement donderdag.

De goedkeuring zou er moeten zijn voor de volgende klimaatconferentie, in november in het Marokkaanse Marrakech.

Tijdelijk EU-voorzitter Slowakije zegde donderdag toe snel overeenstemming proberen te bereiken tussen de lidstaten. In diverse EU-landen bestaat nog verzet tegen de afspraken.

China en de Verenigde Staten hebben het akkoord inmiddels geratificeerd. Het wordt van kracht bij 55 handtekeningen, die goed moeten zijn voor minstens 55 procent van de wereldwijde uitstoot aan broeikasgassen. De teller staat nu op 27 landen die samen ruim 39 procent van de mondiale broeikassen uitstoten.

Het is ondenkbaar dat het Parijs-akkoord in werking treedt zonder de handtekening van de EU, zei voorzitter van de milieucommissie Giovanni La Via. De benodigde ratificatie van het EU-parlement komt er sowieso.