De overeenkomst tussen de Europese Unie en Canada over de uitwisseling van passagiersgegevens is op meerdere vlakken in strijd met de Europese grondrechten.

Dat concludeert advocaat-generaal Mengozzi van het Europees Hof van Justitie. Het betreft een advies aan de rechters van het Hof, en is dus niet bindend. Doorgaans worden deze adviezen wel overgenomen. 

Canada en de Europese Unie startten in 2010 de onderhandelingen over het uitwisselen van de zogenoemde PNR-gegevens (Passenger Name Record of passagiersnamenregister), en tekenden in 2014 een overeenkomst.

Volgens het akkoord worden gegevens waaronder de reisdata, ticketinformatie, contactgegevens, betaalgegevens en bagage-informatie gedeeld tussen Canada en de Europese landen. Het uitwisselen van die gegevens is volgens de partijen nodig bij het bestrijden van terrorisme.

Privacy

Volgens de advocaat-generaal mag het uitwisselen van die gegevens onder strikte voorwaarden wel. Er zijn volgens Mengozzi echter te weinig garanties dat er zorgvuldig zal worden omgegaan met de privacy van de passagiers.

Zo zet Mengozzi vraagtekens bij de manier waarop de Canadezen ongericht de gegeven zouden kunnen doorzoeken, wie precies toegang heeft tot de gegevens en in welke gevallen de gegevens precies gebruikt mogen worden. 

Ingeslagen weg

Mengozzi refereert daarbij ook aan het zogenoemde Schrems-arrest. In die zaak werd er een streep gezet tussen het Amerikaans-Europese dataverdrag Safe Harbor, omdat de Amerikanen volgens het Europees Hof de privacy van Europese burgers niet waarborgden. Die "ingeslagen weg" moet worden gevolgd, is de advocaat-generaal van mening.