De Syrische oppositie heeft woensdag in Londen een toekomstplan voor het door oorlog verscheurde land gepresenteerd. Als doel heeft de beweging democratische verkiezingen en scheiding van de machten.

In de visie is uitgewerkt hoe een politieke overgang tot stand moet komen en met welke tussenfasen rekening moet worden gehouden, meldt de oppositiegroep High Negotiations Committee (HNC) op Twitter.

De HNC is de diplomatieke vertegenwoordiging van dertig politieke en gewapende partijen die actief zijn in Syrië. De beweging is als oppositie betrokken bij vredesbesprekingen in Syrië.

Met het 25 pagina's tellende plan hoopt de HNC het vredesproces te versnellen. De visie zou als blauwdruk kunnen worden gebruikt om het land weer op te bouwen als extremistische organisaties zijn verdreven.

De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Boris Johnson, was bij de presentatie van het plan aanwezig, evenals vertegenwoordigers van de EU, Turkije, VS en een aantal golfstaten.

Interimregering

De HNC gaat in het plan uit van een vertrek van president Bashar al-Assad. In zes maanden tijd zou een interim-regering worden ingesteld die toeziet op de eenheid en veiligheid in het land. De interimregering kan achttien maanden aan de macht blijven, waarna er verkiezingen komen.

De nieuwe regering en de politieke oppositie moeten een afspiegeling zijn van het Syrische volk, meldt het plan. In een van de overgangsfasen moet een nieuwe grondwet worden opgesteld.

Verkiezingen

Uiteindelijk is het de bedoeling dat Syrië politiek, economisch en sociaal stabiel wordt. Daarvoor zouden er verkiezingen worden gehouden op gemeentelijk, parlementair en presidentieel niveau.

De HNC benadrukt daarnaast dat er een scheiding van de machten moet zijn, evenals persvrijheid, een politiek neutraal leger en een onafhankelijke rechtsorde.

Hama

Vrede lijkt in Syrië nog ver weg. Tussen 28 augustus en 5 september zijn naar schatting 100.000 mensen ontheemd geraakt in de regio Hama, melden de Verenigde Naties woensdag. De meeste mensen zijn gevlucht vanwege geweld in het noorden van de regio.

Dinsdag maakten activisten en hulpverleners in het door de rebellen gecontroleerde gebied rond Aleppo opnieuw melding van een chloorgasaanval op de zwaar belegerde stad. Ongeveer tachtig mensen moesten wegens ademhalingsproblemen worden behandeld nadat helikopters cilinderbommen hadden afgeworpen in de wijk Al-Sukari, in het oosten van de stad. In de straten hing een chloorlucht. Er zijn geen doden gevallen.

Video: Tachtig gewonden na chloorgasaanval in Aleppo