De Duitse regering overweegt de dienstplicht opnieuw in te voeren. Dienstplichtigen kunnen dan worden opgeroepen voor civiele ondersteuning van het vrijwilligersleger van het land.

Het oproepen van dienstplichtigen kan bijvoorbeeld gebeuren als Duitse militairen worden ingezet voor het verdedigen van NAVO-lidstaten. Dat staat in een vertrouwelijk document van het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat is ingezien door de krant Die Welt.

Het gaat om een conceptdocument waarin meerdere mogelijkheden worden benoemd voor een burgerondersteuning voor het leger. Volgens de opstellers van het document is daar een bijzondere behoefte aan.

Afgeschaft

De dienstplicht is in Duitsland opgenomen in de grondwet. Op 1 juli 2011 werd de zogenoemde gedwongen opkomst afgeschaft en kreeg het land een vrijwilligersleger. Met een nieuwe wet kan de dienstplicht weer worden ingevoerd.

Minister Ursula von der Leyen van Defensie zei in juni nog dat ze ondanks spanningen met Rusland en de terreurdreiging, geen reden ziet om de dienstplicht opnieuw in te voeren.