De juridische strijd in de Verenigde Staten over de vraag of transgenders op scholen wel of niet zelf mogen beslissen naar welk toilet ze gaan, is nog niet beslecht. 

Een rechter uit de staat Texas oordeelde dat scholieren niet mogen kiezen. Keuzevrijheid zou de veiligheid van anderen in gevaar brengen.

President Barack Obama besloot in mei dat scholen alle leerlingen zelf moeten laten kiezen, maar 23 staten hebben daar beroep tegen aangetekend.

De zaak wordt later behandeld bij het Hooggerechtshof, maar tegenstanders van transgender-rechten zien de uitspraak van de Texaanse rechter als een signaal van toekomstige winst.