De door de Verenigde Naties erkende Libische regering van nationale eenheid heeft het vertrouwen van het parlement verloren. 

Een meerderheid van de leden van de volksvertegenwoordiging, eveneens door de internationale gemeenschap erkend, stemde maandag voor een motie van wantrouwen.

Van de 101 parlementariërs die kwamen opdagen stemden er 61 voor de motie van wantrouwen. Slechts een stemde tegen. Veel parlementariërs die de eenheidsregering, de zogeheten GNA, steunden, lieten verstek gaan.

VN-gezant Martin Kobler gaf onlangs nog toe dat de GNA de populariteit deels heeft verspeeld. Kobler riep de talloze rivaliserende milities in Libië nog eens op zich achter de regering te scharen. Die steun zou nodig zijn om Islamitische Staat te kunnen verjagen.

Gezag vestigen

Het is onduidelijk of de motie van wantrouwen de regering tot onmiddellijk aftreden dwingt. Zij doet het statuur van de GNA hoe dan ook geen goed. De regering van nationale eenheid stelt juist alles in het werk om zijn gezag te vestigen en de vele Libische strijd- en belangengroepen achter zich te verenigen.

In Libië woedt sinds de val van Muammar Kaddafi in 2011 een burgeroorlog. Terroristen van Islamitische Staat controleren een deel van het land.

Luchtbombardementen

De Verenigde Staten steunen de troepen van de door de VN erkende Libische regering regelmatig door luchtbombardementen uit te voeren op door IS gedomineerde gebieden. In juni werd de belangrijke havenstad Sirte terug veroverd op de terreurorganisatie.

De VN hoopte dat de GNA erin zou slagen de tweespalt in Libië op te lossen. Sinds milities het gekozen parlement in 2014 uit de hoofdstad Tripoli verdreven, telde Libië twee regeringen en twee parlementen.

Tegenregering

Generaal Khalifa Haftar en zijn troepen steunen de tegenregering die zich in Oost-Libië als rivaal van de islamitische regering in Tripoli heeft opgeworpen.

Haftar, die zijn strijdkracht het Libische Nationale Leger noemt, vecht ook tegen de zogeheten Shuraraad van Revolutionairen van Benghazi, waarin een aantal islamistische strijdgroepen zich hebben verenigd. Dit front bevindt zich vooral in en rond de Oost-Libische stad Benghazi.