Het Belgische leger telt ongeveer vijftig soldaten met extremistische sympathieën. Ze worden niet ontslagen zolang ze niets strafbaars doen, maar de militaire inlichtingendienst houdt hen in de gaten. 

Dat heeft het leger bevestigd tegenover de krant De Morgen.

Van welke groeperingen de vijftig soldaten lid zijn, wil het Belgische ministerie van Defensie niet zeggen, maar volgens de krant gaat het onder meer om salafisten en neonazi's.

Vier militairen zouden zijn aangesloten bij de Belgische afdeling van Soldiers of Odin, een Scandinavische burgerwachtvereniging. Het departement is hier niet blij mee, maar is gebonden aan de grondwettelijke vrijheid van vereniging.

Enkele jaren geleden werden de selectieprocedures aangescherpt om personen met radicale opvattingen te weren. Bij het leger werken 32.000 mensen, onder wie 30.000 militairen.

Nederlandse krijgsmacht

Of de Nederlandse krijgsmacht een dergelijke lijst bijhoudt, is niet bekend. Een woordvoerster laat weten dat het Nederlandse ministerie van Defensie geen uitspraken doet over (lopende) onderzoeken.

De zegsvrouw benadrukt dat in de organisatie niet het geloof of de levensovertuiging, maar het gedrag centraal staat. Mochten er signalen binnenkomen dat een medewerker radicaliseert, kan er een onderzoek worden ingesteld. Dat kan uiteindelijk leiden tot het intrekken van de Verklaring Geen Bezwaar.

"Het gaat hier om feitelijke gedragingen; er wordt geen oordeel gevormd op basis van een gerucht of verdachtmaking die onvoldoende bevestigd kan worden", aldus de woordvoerster.

Motorclubs

Het ministerie bevestigt dat er leden van motorclubs werkzaam zijn bij het ministerie, maar die zijn niet direct verdacht. Motorclubs zijn in Nederland niet verboden, dus het lidmaatschap van een dergelijke organisatie is niet per definitie een reden om iemand niet aan te nemen of te ontslaan. 

"Bij veiligheidsonderzoeken wordt er een profiel gemaakt van de persoon in kwestie en van zijn omgeving. Daarbij wordt er gekeken of diegene beïnvloedbaar of chantabel is", aldus Defensie.