President Barack Obama verlaagt het aantal Amerikaanse militairen in Afghanistan van 9.800 naar 8.400.

De troepenmacht moet aan het einde van dit jaar, tevens het einde van Obama's ambtstermijn, zijn gereduceerd. Dat maakte de president woensdag bekend tijdens een persconferentie in het Witte Huis.

Het aantal is een compromis tussen het originele plan van Obama en wat de legertop hem heeft aanbevolen. Obama wilde oorspronkelijk 5.500 troepen houden in het land.

De president noemt de grote dreiging van de Taliban in Afghanistan als een van de voornaamste redenen om dit aantal toch te verhogen. "Miljoenen Afghanen zijn al gevlucht vanwege de Taliban. Ik wil niet dat Afghanistan een safehaven wordt voor terroristen, die zo opnieuw in staat worden gesteld om ons aan te vallen."

De Amerikaanse troepen verlieten Afghanistan in 2014, maar er zijn nog speciale eenheden aanwezig die Afghaanse militairen trainen en ondersteunen. Obama wees er woensdag op dat sindsdien 28 Amerikanen zijn gedood in het land.

Video: VS houdt 8.400 troepen in Afghanistan