In de Europese Unie sterven jaarlijks duizenden mensen als gevolg van de uitstoot van kolencentrales, berekenden de organisaties Health and Environment Alliance, Climate Action Network en het Wereldnatuurfonds.

Drie jaar geleden kwamen ongeveer 22.900 mensen voortijdig om door ziekten als hartfalen en bronchitis, waarvan de oorzaak valt terug te leiden op de luchtverontreiniging door kolenstook.

Dat kostte de volksgezondheid in Europa dat jaar ongeveer 62,3 miljard euro, volgens de drie natuur- en klimaatorganisaties. Ze baseren zich op gegevens van 257 van de 280 kolengestookte centrales in de unie.

In Nederland stierven in 2013 620 mensen door de vervuilingseffecten. Nederland behoort niet tot de landen waar de meest vervuilende centrales staan waarvan de verontreiniging grensoverschrijdend werkt.

Die staan in Polen (4.690 doden in andere landen), Duitsland (2.490), Roemenië (1.660), Bulgarije (1.390) en het Verenigd Koninkrijk (1.350).

Hinder

De landen die de meeste hinder van kolencentrales in andere landen ondervinden, zijn Duitsland, Roemenië, Italië, Frankrijk, Griekenland en Hongarije.

Het Verenigd Koninkrijk bouwt het aantal kolencentrales gefaseerd af tot 2025, wat jaarlijks 2870 mensenlevens in binnen- en buitenland spaart, zo staat in het rapport Europe's Dark Cloud. Zou Duitsland hetzelfde doen, dan zou dat in binnen- en buitenland 4360 doden per jaar schelen.

Luchtvervuiling

In juni bracht het International Energy Agency (IAE) een rapport uit waarin werd becijferd dat jaarlijks zo'n 6,5 miljoen mensen serven aan luchtvervuiling, waaronder kolencentrales.

Dit aantal zal volgens de IAE tot 2040 blijven stijgen, tenzij de manier waarop energie wordt geproduceerd en verbruikt verandert.

Gezondheid

"Kolencentrales stoten fijnstof, stikstof en kwik uit. Dat is verschrikkelijk slecht voor onze gezondheid", laat Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven (D66) in een reactie aan NU.nl weten. "Het kabinet wil 4 miljard uitgeven aan het bijstoken van biomassa in kolencentral. Het is alsof je geldbriefjes in de open haard gooit."

"Dat is zonde, er zijn genoeg schone alternatieven. D66 wil investeren in echte duurzame energie en het sluiten van de kolencentrales", vervolgt ze. D66 hoopt dat minister Kamp "zo snel mogelijk" aan de slag gaat met het sluiten van kolencentrales.