De FBI heeft Hillary Clinton zaterdag ondervraagd over het gebruik van een persoonlijke e-mailserver toen zij minister van Buitenlandse Zaken was.

De ontmoeting met de FBI nam 3,5 uur in beslag en werd uitgevoerd in het hoofdkantoor van de FBI in Washington.

Het campagneteam van Clinton bracht een verklaring naar buiten waarin kort op het interview werd ingegaan. "Clinton is blij dat ze de mogelijkheid had om het ministerie van Justitie te helpen om het onderzoek af te ronden. Uit respect voor het onderzoeksproces, zal zij verder niets zeggen over het gesprek."

Toen Clinton nog minister van Buitenlandse Zaken was verstuurde en ontving zij ruim tweeduizend e-mails met geheime overheidsinformatie op een server in haar woning.

In het onderzoek van de FBI gaat het vooral om de vraag of Clinton een strafbaar feit heeft begaan door haar e-mails vanaf een privéserver in haar woning in de staat New York te versturen.

Afrondende fase

Volgens ABC News bevindt het onderzoek zich in de afrondende fase. Ook medewerkers van Clinton werden ondervraagd.

Alle getuigenverklaringen zijn op beeld opgenomen, maar zullen niet worden vrijgegeven op last van de rechter. Medewerkers van Clinton vreesden dat hun verklaring zou worden gebruikt 'voor politieke doeleinden'.

In mei concludeerde een commissie van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken al dat Clinton slecht omging met haar e-mail en informatie die op computers was opgeslagen. 

Traag

Clinton zou bovendien traag gereageerd hebben op nieuwe cyberveiligheidsrisico's. Deze problemen golden volgens het onderzoek echter niet alleen voor Clinton, maar ook voor haar voorgangers op het ministerie.

In het rapport van de commissie wordt gesproken van "langdurige, systematische zwakten" in de communicatie binnen het ministerie.