De klimaatafspraken die in december door regeringsleiders in Parijs zijn afgesproken, zullen niet leiden tot een beperking van de opwarming van de aarde tot 2 graden.

Uit een nieuwe doorrekening van wetenschappers van de 160 landelijke klimaatplannen blijkt dat de temperatuurstijging deze eeuw tussen de 2,6 en 3,1 graden ligt, meldt de Volkskrant donderdag.

De resultaten van het onderzoek worden donderdag gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature. Om de opwarming van de aarde echt tot 2 graden te beperken, zou de werelduitstoot van broeikasgassen zo snel mogelijk moeten worden teruggedrongen.

Landen die hebben meegedaan aan de klimaattop moeten hun klimaatplannen voor de komende vijftien jaar verder aanscherpen, stellen de onderzoekers. Na 2030 zijn er nieuwe en strengere maatregelen nodig.

Planbureau

Onder meer het Nederlandse Planbureau voor de Leefomgeving heeft meegewerkt aan het onderzoek. Michel van Elzen van het bureau vindt dat er snel nieuwe afspraken moeten worden gemaakt.

Klimaatwetenschappers Rob van Dorland van het KNMI plaats wel een kanttekening bij het onderzoek. Veel plannen van Parijs zijn nog in de maak. "Wat in Parijs is afgesproken, is een enorme meevaller. Je kunt niet verwachten dat je dan meteen bij 2 graden terechtkomt", zei hij daarbij tegen de Volkskrant.

Tijdens en vlak na de top in Parijs was al duidelijk dat de beoogde beperking van 2 graden waarschijnlijk niet gehaald gaat worden. Milieuorganisatie UNEP van de Verenigde Naties waarschuwde daar al voor.