De hevige vuurzeeën in de natuurgebieden van centraal Californië zijn grotendeels onder controle. De vele professionele brandbestrijders en vrijwilligers zijn er woensdag in geslaagd zandgangen te graven rond 60 procent van het getroffen gebied bij Lake Isabella, ongeveer 180 kilometer ten noorden van Los Angeles.

'Erskine', zoals de brand wordt genoemd, is een van de grootste en meest verwoestende in zijn soort in de staat, mede veroorzaakt door een vroege hittegolf in het zomerseizoen. Tot dusver ging in een kleine week ruim 180 vierkante kilometer in vlammen op. Meer dan 250 huizen brandden tot de grond toe af. De meeste bewoners konden bijtijds vluchten, twee mensen kwamen om.

Zo'n 1800 man bestreden het vuur. Dat kan door de mogelijke harde wind her en der weer oplaaien in het kurkdroge gras, struikgewas en kreupelhout, zodat het werk er bepaald nog niet op zit. Hulp kan komen van het weer. Er is 20 procent kans dat het gaat regenen in de streek, maar dat kan gepaard gaan met onweer en blikseminslagen, die voor nieuwe ellende kunnen zorgen.