Het militaire bondgenootschap NAVO gaat in Polen en de drie Baltische staten permanent vier bataljons legeren, om de oostflank beter te beschermen tegen eventuele Russische agressie.

Dat hebben de ministers van Defensie van de 28 lidstaten dinsdag in Brussel afgesproken.

Of Nederland ook een bijdrage gaat leveren is volgens minister Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD) nog niet beslist. Zij benadrukte dat de nieuwe strijdkrachten ''puur defensief en bedoeld ter afschrikking'' zijn.

In totaal gaat het bij de versterking van de oostflank om ongeveer 4000 soldaten. Ze worden op rotatiebasis telkens voor een periode van zes tot negen maanden per bataljon onder NAVO-commando in Polen, Estland, Letland en Litouwen gelegerd.

Voortouw

De VS, Groot-Brittannië en Duitsland nemen het voortouw met de eerste drie bataljons, in respectievelijk Polen, Estland en Litouwen. Mogelijk gaat Canada het vierde leiden, in Letland. Ook Frankrijk heeft een compagnie toegezegd.

De stap is onderdeel van een brede versterking van de NAVO-inzet in Europa, waarover de regeringsleiders van de lidstaten de definitieve besluiten zullen nemen op de komende NAVO-top, begin juli in Warschau.

Cyberaanvallen

De NAVO-ministers besloten ook dat verdediging tegen cyberterreur voortaan een vierde operationeel domein van de NAVO is, naast de land-, zee- en luchtstrijdkrachten. Vooral Nederland heeft zich daarvoor hard gemaakt.

''Cyberattacks zijn helaas aan de orde van de dag", aldus Hennis-Plasschaert. ''De NAVO moet zich aanpassen aan nieuwe dreigingen. Dat hoort bij een modern bondgenootschap."

Volgens NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg betekent dit dat een cyberaanval op één lidstaat kan worden beschouwd als een aanval op allen, en net als bij een gewapende aanval tot een collectieve reactie kan leiden.

Rusland

Moskou beschuldigt de NAVO ervan met het besluit de spanningen in Europa op te voeren. Maar Stoltenberg sprak dat tegen.

''We zoeken geen confrontatie met Rusland. We willen geen nieuwe koude oorlog. Maar we zullen onze bondgenoten tegen elke bedreiging beschermen.''