Honderd jaar na de slag van Verdun, waarbij driehonderdduizend Fransen en Duitsers omkwamen, hebben de Franse president François Hollande en de Duitse bondskanselier Angela Merkel zondag een herdenking gehouden. 

Ze stonden stil bij de bloedigste slag uit de Eerste Wereldoorlog en bij de Frans-Duitse vriendschap die tegenwoordig bestaat.

Bij de ceremonie waren vierduizend Franse en Duitse kinderen aanwezig. Vier van hen uit elk land vergezelden de president en de bondskanselier in het ossuarium van Douaumont. Beide leiders hielden een toespraak. Ze verwezen onder meer naar het historische moment in september 1984, toen hun voorgangers François Mitterrand en Helmut Kohl hand in hand de Frans-Duitse verzoening bezegelden.

De herdenking van de hel van Verdun in 1916, toen Franse en Duitse troepen elkaar tien maanden lang bestreden zonder strategisch voordeel te boeken, begon in de stromende regen op het Duitse militair kerkhof in Consenvoye met het spelen van de volksliederen. Daarna legden ze een krans.

's Middags in Verdun riepen Hollande en Merkel de kinderen in herinnering die tijdens de oorlog in de stad om het leven kwamen.

Gruwelijkheid

''De naam Verdun staat voor de onvoorstelbare gruwelijkheid en zinloosheid van oorlog, maar ook voor de lering die we eruit moeten trekken en voor de Frans-Duitse verbroedering'', zei Merkel. Met haar Franse collega overhandigde ze de burgemeester van Verdun de Adenauer-De Gaulle-prijs. ''Niet wegens de lijdensgeschiedenis van de stad maar voor haar boodschap van hoop'', lichtte Hollande toe.

Met de ingebruikneming van een nieuw monument, dat 12,5 miljoen euro heeft gekost, en het eerbetoon in het knekelhuis van Douaumont hebben nu ook de gesneuvelde Duitse soldaten een centrale plek gekregen in de nagedachtenis van het oorlogsgeweld in en rond Verdun.

Video: Hollande en Merkel herdenken bloedigste slag uit Eerste Wereldoorlog 

Frankrijk en Duitsland herdenken slag bij Verdun
Frankrijk en Duitsland herdenken slag bij Verdun